acropol hotel

Serres Greece
5th Km Serres Salonic
Tel. 0030 23210 78880
Fax. 0030 23210 78899
info@serreshotelacropol.gr
www.serreshotelacropol.gr

ψηφιακή σύκλιση

acropol epanek

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση
There are no translations available.

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των μέτοχων της εδρεύουσας στο Λευκώνα Σερρών Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΑΚΡΟΠΟΛ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ’’ σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , την τριακοστή ( 30 ) Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Λευκώνα Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως

 

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της  31.12.2013 , του λογαριασμού ‘’ αποτελέσματα χρήσης ‘’ , του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2013.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεώς της για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

3. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01 ως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση καταβολής ή μη μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και την απόδειξη της καταθέσεως αυτής και τα τυχόν πληρεξούσια των να τα καταθέσουν στην εταιρία , πέντε μέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

                                                                                           Λευκώνας   06.06.2014

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

                                                                 

 

 

AddThis Social Bookmark Button